مشخصات فنی

شرکت توسعه تجارت الکترونیک رادمان بر اساس نیاز برگزارکنندگان حرفه ای، سامانه مدیریت رویداد ConfSystem را تولید کرده است، کنف سیستم با استفاده از جدید ترین تکنولوژی های روز دنیا برنامه نویسی و اجرا شده است. کنف سیستم با استفاده از امکانات مدیریت یکپارچه خود امکان موفقیت رویداد شما را به نحو چشمگیری افزایش می دهد.

Data base MSSQL Server
Programming language C# 4.0
User Interface Technology MVC 4.0
Interface Implementation CSS3 & JQuery
Architecture Vertical & Horizontal
Distribution of Application & Database
Operation System Windows server 2008 R2 and higher

امنیت :

  • SQL Injection
  • 404 pages
  • Server/ClientSide Validation
  • Encrypt Password
  • Limited for file upload
  • Two Step Activation
  • Session Hijacking

ConfSystem

با استفاده از کنفرنس سیستم امکان برگزاری کنفرانس در تمامی سطوح ملی ، فرامنطقه ای و بین المللی فراهم گردیده است . شما با استفاده از این نرم افزار یکپارچه قادر خواهید بود به دور از هرگونه فرایند پیچیده و اضافی با بالاترین سرعت و دقت تمامی زیر ساخت های یک رویداد بین المللی از جمله تبلیغات – اطلاع رسانی – سازماندهی پنل و زیرساخت اجرائی کنفرانس را در کمتر از چند ساعت پیاده و به اجرا دراورد . کنفرنس سیستم به صورت کامل با تمامی ابزار الکترونیکی همگام قابل اجرا و طراحی گردیده است .

مشتریان ما

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial