این سامانه یک سیستم تعاملی چند سویه می باشد . بنابراین کاربران جهت استفاده از سامانه و امکانات آن می باید اطلاعات درخواستی را تکمیل نمایند تا خدمات به صورت کامل در اختیار آنان قرار بگیرد .

Confsystem بر اساس جمع آوری کوکی و سیشن فعالیت می کند. اما پروتکل ها ،سرورها و لایه های حفاظتی Confsystem از اطلاعات شما حفاظت و از دسترسی غیرقانونی جلوگیری می کند .

حفظ و حفاظت از اطلاعات بر عهده کاربران و ثبت نام کنندگان می باشد و باید دقت شود تا اطلاعات خواسته شده جهت پیگیری های بعدی ، توسط مدیران کنفرانس به صورت دقیق و کامل تکمیل شود .

Confsystem ممکن است نظرات ارسال شده توسط شما را ویرایش کند و همچنین اگرپیام ها و یا نظرات ارسال شده توسط کاربران مشمول مصادیق محتوای مجرمانه باشد confsystem نسبت به حذف وپیگیری قضایی آن اقدام می نماید.

اگر سوالی راجع به فرآیند کار با سامانه دارید می توانید باکارشناسان پشتیبانی ما در تماس باشید .

در ضمن لازم به یادآوری است که در صورت حذف اطلاعات شخصی خود از سامانه ، Confsystem حذف کامل محتوا یا اطلاعات ارسال شده را از کل سامانه تضمین نمیکند .

Confsystem ممکن است اطلاعات شخصی شما را با حفظ سیاست حریم خصوصی  اشتراک گذاری کند و یا آن را با دیگراطلاعات ترکیب کند تا برای بهبود خدمات ، محتوا و تبلیغات استفاده شود .