چشم انداز و سیاست کلی confsystem در امسال وسالهای آتی با شعار ( تخصص گرایی ، تعهدی فراگیر و تحولی پویا ) آینده را برای ماترسیم خواهد کرد .

این چشم انداز و سیاست نشان دهنده تعهد confsystem به کسب آن ازطریق نقاط قوت کلیدی خود یعنی راه حل های خلاقانه ، خدمات نوین و سامانه های جدید و بسط ارزش های جدید و بنیادین confsystem در میان شرکا ، مشتریان و کارکنان است .

Confsystem می کوشد سهمی در غنی تر کردن تجربه همه ما ایفا کند.

Confsystem به عنوان بخشی از چشم انداز خود می کوشد تا در 3 سال آینده درزمره برترین سامانه های مدیریت کنفرانس در دنیا قرار گیرد . رویکردهای confsystem در این رابطه عبارتند از : خلاقیت ، مشارکت و استعداد .

ما درصدد تبدیل شدن به برترین سامانه کنفرانسی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود و متعهد به ادامه فرآیند خلاقیت خود هستیم . ما جمله مشهور والت دیسنی بزرگ را به واقعیت تبدیل کردیم ،او می گوید اگر توانستید کاری را تصور کنید ، حتما قادر خواهید بود آن را انجام دهید.