با افتخار تعداد دیگری از سامانه های کنفرانس ، همایش وسمینار فعال Confsystem :

ردیف

عنوان کنفرانس

محل برگزاری

آدرس وب سایت

1

دومین دوره کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی

سنگاپور سنگاپور

www.2istconf.com

2

پنجمین دوره کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی

سنگاپور سنگاپور

www.5hpsconf.com

3

کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی

سوئد - استکهلم

www.steconf.com

4

کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ،مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

سوئد - استکهلم

www.hmeaconf.com

5

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست

سنگاپور سنگاپور

www.aseconf.com

6

دومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران و معماری و شهرسازی

انگلستان - لندن

www.caueconf.com

7

کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر

سنگاپور- سنگاپور

www.iartconf.com

8

سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی

ایران - تهران

www.3mahconf.com

9

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران ، معماری و شهرسازی

سنگاپور سنگاپور

www.5cauconf.com

10

کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی مکانیک

سنگاپور سنگاپور

www.rmeconf.com

11

کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی برق و کامپیوتر

سنگاپور سنگاپور

www.receconf.com

12

کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی

ترکیه - استانبول

www.5restconf.com

13

سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی

ترکیه - استانبول

www.3caueconf.com

14

چهارمین کنفرانس رویکردهای نوین در علوم انسانی

ترکیه - استانبول

www.4mahconf.com

15

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

ترکیه - استانبول

www.5icmeh.com

16

کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی ، مدیریت و اقتصاد

اتریش - وین

www.ichme.com

17

کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی

اتریش - وین

www.icseconf.com

18

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی ، علوم و تکنولوژی

انگلستان - لندن

www.6restconf.com

19

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

انگلستان - لندن

www.6icmeh.com

20

کنفرانس بین المللی نوآوری در مهندسی ، علوم و توسعه تکنولوژی

نروژ - اسلو

www.iestconf.com

21

كنفرانس بين المللي فرصت ها و چالش ها در مديريت، اقتصاد و حسابداري

سویس - ژنو

www.ocmeaconf.com

22

كنفرانس بين المللي ايده هاي نوين در مهندسي، علوم و تكنولوژي

سویس - ژنو

www.mestconf.com