پوستر

پوستر یک رسانه بصری ساده است که ارتباط برقرار کردن مخاطبان کنفرانس با آن بسیار مهم است .

6 نکته که Confsystem در طراحی پوستر های کنفرانس مد نظر خود قرار می دهد عبارتند از : 

1-    جلب توجه با استفاده از عکس ها و طرح های زیبایگرافیکی                                                               

2-    سادگی در طراحی با استفاده از عناصر و رنگ هایگرافیکی

3-    استفاده از فونت های جذاب و زیبا

4-    اطلاعات کامل مورد نیاز

5-    استفاده هوشمندانه از رنگ ها

6-    اختصار و تعادل