سی دی کنفرانس

 confsystem این قابلیت را دارد تا با استفاده از تجارب خود و با بهترین کیفیت وزیباترین گرافیک نسبت به ایجاد سی دی کنفرانس شما اقدام نماید.

طراحی جلد سی دی با زیباترین طرح ها و جانمایی مطالب با بهترین گرافیک و همچنین فضای داخلی با اطلاعات کامل ومجزا به همراه جستجوگر برای مقالات شرکت کنندگان در کنفرانس های برگزار شده تنها بخشی از قابلیت های CD طراحی شده توسط confsystem می باشد .

همچنین گزارش های خبری و مصاحبه ها و یا سخنرانی ها هم بنا به نظر مدیریت کنفرانس قابلیت گنجایش در محتوای تولیدی را خواهند داشت .