مشتریان دیگر

ردیف عنوان کنفرانس محل برگزاری آدرس وب سایت
1 دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی برق و کامپیوتر هند www.2receconf.com
2 سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژِی دانمارک www.3icse.com
3 سومین کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد دانمارک www.3ichme.com
4 چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست استرالیا www.4aseconf.com
5 کنفرانس بین المللی پژوهش حقوق و علوم انسانی انگلیس www.rlhconf.com
6 سومین کنفرانس پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی هلند www.3icrbs.com
7 دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در هنر اتریش www.2iartconf.com
8 ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی مالزی www.6rstconf.com
9 ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی مالزی www.6cauconf.com
10 ششمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی مالزی www.6hpsconf.com
11 هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری مالزی www.7meaconf.com
12 کنفرانس ملی ایده های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع ایران www.nmiconf.com
13 دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم انسانی و اجتماعی مجارستان www.2hsconf.com
14 دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مهندسی، علوم و تکنولوژی مجارستان www.2mestconf.com
15 پنجمیبن کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی ایران www.mahconf.com
16 سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع ایران www.icmng.com
17 کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی هزاره سوم ایران www.rseconf.com
18 کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم، تکنولژی و  دانش فنلاند www.stkconf.com
19 کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و علوم انسانی فنلاند www.mhconf.com
20 اولین کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی برق، کامپیوتر و IT ایران www.tesconf.com
21 دومین کنفرانس بین المللی دانش و نوآوری در مهندسی، علوم و تکنولوژی لهستان www.kiconf.com
22 کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم، مهندسی و تکنولوژی ایران www.setconf.com
23 هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایتالیا www.icmeh.com
24 کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی هزاره سوم ایتالیا www.rseconf.com
25 کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی برق و کامپیوتر سنگاپور www.receconf.com/
26  کنفرانس بین المللی نوآوری درمدیریت، اقتصاد وکارآفرینی تایلند www.icimee.com/
27 کنفرانس بین المللی تحولات درعلم، فناوری و مهندسی تایلند www.icdste.com/
28 کنفرانس بین المللی دانش و نوآوری در مهندسی ، علوم و تکنولوژی آذربایجان www.kiconf.com/
29 اولین همایش حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد پویایی اقتصاد ملی ایران www.amem2017.ir/
30 کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم و مهندسی ایران www.kmtconf.com/
31 دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ، تکنولوژی و مهندسی فرانسه www.2steconf.com/
32 کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی ایران www.tesconf.com/

ConfSystem

با استفاده از کنفرنس سیستم امکان برگزاری کنفرانس در تمامی سطوح ملی ، فرامنطقه ای و بین المللی فراهم گردیده است . شما با استفاده از این نرم افزار یکپارچه قادر خواهید بود به دور از هرگونه فرایند پیچیده و اضافی با بالاترین سرعت و دقت تمامی زیر ساخت های یک رویداد بین المللی از جمله تبلیغات – اطلاع رسانی – سازماندهی پنل و زیرساخت اجرائی کنفرانس را در کمتر از چند ساعت پیاده و به اجرا دراورد . کنفرنس سیستم به صورت کامل با تمامی ابزار الکترونیکی همگام قابل اجرا و طراحی گردیده است .

مشتریان ما

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial