طراحی پوستر کنفرانس

پوستر همایش یک رسانه بصری ساده است که ارتباط برقرار کردن مخاطبان کنفرانس با آن بسیار مهم است .

6 نکته که Confsystem در طراحی پوستر همایش مد نظر خود قرار می دهد عبارتند از :

1-    جلب توجه با استفاده از عکس ها و طرح های زیبایگرافیکی

2-    سادگی در طراحی با استفاده از عناصر و رنگ هایگرافیکی

3-    استفاده از فونت های جذاب و زیبا

4-    اطلاعات کامل مورد نیاز

5-    استفاده هوشمندانه از رنگ ها

6-    اختصار و تعادل

ConfSystem

با استفاده از کنفرنس سیستم امکان برگزاری کنفرانس در تمامی سطوح ملی ، فرامنطقه ای و بین المللی فراهم گردیده است . شما با استفاده از این نرم افزار یکپارچه قادر خواهید بود به دور از هرگونه فرایند پیچیده و اضافی با بالاترین سرعت و دقت تمامی زیر ساخت های یک رویداد بین المللی از جمله تبلیغات – اطلاع رسانی – سازماندهی پنل و زیرساخت اجرائی کنفرانس را در کمتر از چند ساعت پیاده و به اجرا دراورد . کنفرنس سیستم به صورت کامل با تمامی ابزار الکترونیکی همگام قابل اجرا و طراحی گردیده است .

مشتریان ما

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial