طراحی گواهینامه کنفرانس

Confsystem در ارتباط با طراحی و چاپ گواهینامه های کنفرانس ، دارای چارچوب های متنوع و بسیاری است که تمایز در طراحی ها بر اساس عناوین و همچنین اصول کنفرانس برگزارشده ، در آن لحاظ می شود .

استفاده از طرح های جذاب به همراه مرغوب ترین نوع چاپ  و جانمایی هوشمندانه حامیان تنها یکی از مزیت های طراحی گواهینامه همایش ، توسط مجموعه ما می باشد . همکاران ما در طی سال ها تجربه و مهارت زیادی را در زمینه طراحی گواهینامه کنفرانس کسب نموده اند و همیشه با طراحی گواهینامه های زیبا و متناسب با موضوع و هدف کنفرانس رضایت برگزارکنندگان و شرکت کنندگان آن ها را جلب نموده اند.

ConfSystem

با استفاده از کنف سیستم امکان برگزاری کنفرانس در تمامی سطوح ملی ، فرامنطقه ای و بین المللی فراهم گردیده است . شما با استفاده از این نرم افزار یکپارچه قادر خواهید بود به دور از هرگونه فرایند پیچیده و اضافی با بالاترین سرعت و دقت تمامی زیر ساخت های یک رویداد بین المللی از جمله تبلیغات – اطلاع رسانی – سازماندهی پنل و زیرساخت اجرائی کنفرانس را در کمتر از چند ساعت پیاده و به اجرا دراورد . کنفرنس سیستم به صورت کامل با تمامی ابزار الکترونیکی همگام قابل اجرا و طراحی گردیده است .

مشتریان ما

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial