طراحی سی دی کنفرانس

confsystem این قابلیت را دارد تا با استفاده از تجارب خود و با بهترین کیفیت وزیباترین گرافیک نسبت به ایجاد سی دی مجموعه مقالات همایش شما اقدام نماید.

طراحی جلد سی دی با زیباترین طرح ها و جانمایی مطالب با بهترین گرافیک و همچنین فضای داخلی با اطلاعات کامل ومجزا به همراه جستجوگر برای مقالات شرکت کنندگان در کنفرانس های برگزار شده تنها بخشی از قابلیت های CD طراحی شده توسط confsystem می باشد .

همچنین گزارش های خبری و مصاحبه ها و یا سخنرانی ها هم بنا به نظر مدیریت کنفرانس قابلیت گنجایش در محتوای تولیدی را خواهند داشت .

ConfSystem

با استفاده از کنفرنس سیستم امکان برگزاری کنفرانس در تمامی سطوح ملی ، فرامنطقه ای و بین المللی فراهم گردیده است . شما با استفاده از این نرم افزار یکپارچه قادر خواهید بود به دور از هرگونه فرایند پیچیده و اضافی با بالاترین سرعت و دقت تمامی زیر ساخت های یک رویداد بین المللی از جمله تبلیغات – اطلاع رسانی – سازماندهی پنل و زیرساخت اجرائی کنفرانس را در کمتر از چند ساعت پیاده و به اجرا دراورد . کنفرنس سیستم به صورت کامل با تمامی ابزار الکترونیکی همگام قابل اجرا و طراحی گردیده است .

مشتریان ما

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial